Защо е важен маркетинга в бизнеса

Маркетинг е функция, която действа на база управление. За оптимизирането на връзки като търсене и предлагане, за появата на пазара на даден вид стока или услуга, за извършване на всякакви проучвания и стратегии, значение има маркетинга. Той от своя страна може да е активен маркетинг, който да въздейства силно, да се свързва с големи инвестиции в предлаганите услуги и продукти и пасивен маркетинг, който да отговаря на изискванията на пазара.

За названието „Маркетинг“ се дава и още една дефиниция, а тя е практика за разбиране нуждите и желанията на всеки един клиент, да се открива или създават продукти/услуги, които да отговарят на желанията на търсенето, да се набляга на комуникиране, което да е между вътрешно и външно.

Целта на маркетинга е да направи всяка дейност в свръх размери. Да научи, какво желае потребителя и да може да му го предложи по правилен начин. В най-добрият случай маркетингът трябва да доведе потребителя към покупка.

По мнение на специалисти маркетингът е система, която работи на база функции за управление, организиране и търсене. В него търговеца търси реализиране на по-високи нива продажби, а клиента, този, който в най-голяма степен ще отговори на изискванията му.

Управлението на маркетинга залага и на още една дефиниция, която е създадена през 1985 година от Американска маркетингова асоциация. Тя гласи, че „Маркетинг е процес за ценообразуване, планиране и изпълнение на концепция, лансиране на стоки, идеи и услуги, създаване на размяна, за задоволяване на индивидуални и организационни цели“.

Към метода за управление на маркетинга се залага още науката или изкуството за привличане и увеличаване на броя на потребители по време на предлагане, създаване, предаване на висока стойност за клиента.