Избор на име и домейн за онлайн магазини

Възможности за електронна търговия и от позиция на достъп до голям брой клиенти идващи от световен мащаб, представляват голямо улеснение по време на поръчване от всяка точка на света. За оптимизация на бизнес процеси изглеждат доста привлекателни, условията и изискванията, но трябва да се има предвид, че дори в онлайн магазини, бизнес, търговия съществуват правила и закони, които са не по-малко тежки и действащи със сила. Дори сравнени с офлайн реалност и при познаването им са срещани много често нарушения, от страна на търговци или клиенти.

Поради големия обем и всеобхватността на темата, която на етапи е по-скоро юридическа тема, то в статията ще засегнем само някои от основните насоки по отношение правната уредба за електронна търговия и политиката на онлайн магазини.

Съществуват известни разлики дори при съпоставка на двама търговци или между търговец и потребител, за основни аспекти от гледна точка на права, може да разгледаме търговска марка и домейн на онлайн магазина.

Запазване на домейн и определяне на адекватни мерки за негова защита. Тук става въпрос за правото на домейн, което се избира спрямо договор за домейн. Той от своя страна и по същност е договор за услуга и е заявка на заявител, който се задължава по силата му да плаща своята годишна такса. След регистрацията на домейн за онлайн магазин се определя и неговият IP адрес, така в регистрите започва да съществува името на заявителя за конкретния домейн и за неговият ползвател, който и администрира DNS и т.н. В договора за покупка на домейн и адрес се споменава и периода за използването му. При разписването/сключването му и двете страни се задължават да спазват установените договорени отношения.

За да има пълна защита на домейна избран за адрес и име на онлайн магазина, внимание трябва да се обърне и върху търговската марка. Така за регистрация за България може да се направи заявка в Патентното ведомство. Другият вариант е да се потърси разширен обхват на защита, който да предлага такава и извън ЕС. Това става с регистрация в WIPO. С тази стъпка се гарантира, че онлайн магазина ще е със защитен домейн, спрямо трети лица и, че всяка употреба на конкретния домейн от трето лице, в търговска дейност и без съгласие на собственика, ще се смята за нарушение.

За обидни домейни се взема впредвид еднаквостта в имената и разлика в само някоя допълнителна буква, знак или интервал, или т.нар. грешни домейни, които са неправилно изписани, но служат за дубликат на оригинала